Give me fire!

close up van een aansteker waarbij de vlam net onsteekt